Visie 2023-05-25T13:25:50+00:00

Onze naam

De naam Atlas komt verder van het Oud-Grieks en betekent dragen, ondersteunen. Dat is ons hoofddoel als huisartsen, jullie te begeleiden bij al jullie medische vragen en problemen.

— Wist je dat de atlas de eerste wervel is van onze wervelzuil? Hij ondersteunt het hoofd.

Waarvoor wij staan

In een groeiende wereld van digitalisering en instant-informatie, trachten wij met u een persoonlijke en duurzame arts-patiëntrelatie op te bouwen. Waarin we onze beleid afstemmen op de persoonlijke noden van de patiënt.

Als professional willen wij garant staan voor kwaliteit van zorg. Ons beleid is gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen, nationaal en internationaal, rekening houdende met kosten-batenanalyses. Bovendien staat de geneeskunde niet stil. Richtlijnen en aanbevelingen kunnen jaarlijks veranderen aan de hand van nieuwe wetenschappelijke studies of inzichten. Om steeds opnieuw de beste zorgen te kunnen bieden, zullen wij ons als team steeds blijven bijscholen.

Als progressieve jonge artsen, streven we naar een open en eenduidige communicatie, een correcte opvolging en een nauwgezette begeleiding.
In de toekomst zullen we dit doen aan de hand van onze eigen zorg-Atlassen.

Tarieven Huisartsen

Dr. Beckers en Dr. Verlinden zijn geconventioneerd en werken onder de geldende tarieven conform de RIZIV-normen.

Dr. Coenen en Dr. Cools werken niet-geconventioneerd. Dit betekent dat het remgeld voor de patiënt gemiddeld €4 meer zal bedragen.

Bij alle artsen zult u steeds alleen het remgeld dienen te betalen.

 

Tarieven logopediste

Dienst Tarieven Terugbetaling Remgeld
Aanvangsbilan €31.13 (per 30 min.) €23.63 €7.50
Evolutiebilan €44.47 €33.47 €11
Logopedische therapie (30 min.) €22.88 €17.38 €5.50
Logopedische therapie (50 min.) €45.77 €34.77 €11