Visie 2018-01-30T15:20:33+00:00

Onze naam

De naam Atlas komt verder van het Oud-Grieks en betekent dragen, ondersteunen. Dat is ons hoofddoel als huisartsen, jullie te begeleiden bij al jullie medische vragen en problemen.

— Wist je dat de atlas de eerste wervel is van onze wervelzuil? Hij ondersteunt het hoofd.

Waarvoor wij staan

In een groeiende wereld van digitalisering en instant-informatie, trachten wij met u een persoonlijke en duurzame arts-patiëntrelatie op te bouwen. Waarin we onze beleid afstemmen op de persoonlijke noden van de patiënt.

Als professional willen wij garant staan voor kwaliteit van zorg. Ons beleid is gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen, nationaal en internationaal, rekening houdende met kosten-batenanalyses. Bovendien staat de geneeskunde niet stil. Richtlijnen en aanbevelingen kunnen jaarlijks veranderen aan de hand van nieuwe wetenschappelijke studies of inzichten. Om steeds opnieuw de beste zorgen te kunnen bieden, zullen wij ons als team steeds blijven bijscholen.

Als progressieve jonge artsen, streven we naar een open en eenduidige communicatie, een correcte opvolging en een nauwgezette begeleiding.
In de toekomst zullen we dit doen aan de hand van onze eigen zorg-Atlassen.

Tarieven huisartsen

Raadpleging €25,5
Avondraadpleging vanaf 18u00 €29,5
Nachtraadpleging vanaf 21u00 €50,5
Huisbezoek €37,5
Avondbezoek vanaf 18u00 €50
Nachtbezoek vanaf 21u00 €86,5

Wij zijn geconventioneerd. Wat wil dit zeggen?
De geldende tarieven zijn conform de RIZIV-normen.

Om de patiënt te beschermen tegen onaangename financiële verrassingen, worden er immers afspraken gemaakt tussen ziekenfondsen en zorgverleners over de tarieven.

Wie het akkoord aanvaardt, respecteert de officiële tarieven en mag geen ereloonsupplementen vragen.
Het volledige bedrag wordt terugbetaald door uw mutualiteit met uitzondering van het remgeld (€4).

Tarieven logopediste

Dienst Tarieven Terugbetaling Remgeld
Aanvangsbilan €31.13 (per 30 min.) €23.63 €7.50
Evolutiebilan €44.47 €33.47 €11
Logopedische therapie (30 min.) €22.88 €17.38 €5.50
Logopedische therapie (50 min.) €45.77 €34.77 €11