Deconventionering artsen 2023

Vanaf 2023 zullen wij niet-geconventioneerd werken. Dit wil zeggen dat wij de vaste tarieven van het RIZIV niet hanteren en dat het remgeld voor de patiënten gemiddeld 4 euro meer zal bedragen. Voor personen in financiële nood zal het remgeld nog steeds 1 euro bedragen ( of zelfs volledig weggelaten worden).

Wij blijven wel het principe toepassen dat u enkel het remgeld dient te betalen.

Belangrijk hierbij is te vermelden dat de huisarts in opleiding wel verplicht is zich aan de vaste tarieven te houden.

 

2023-01-02T12:40:31+00:00 2 januari, 2023|