Nieuws 2023-04-17T09:22:57+00:00

Onze laatste nieuwtjes

Vanaf 1 oktober maakt Dr. Paul Beckers deel uit van ons artsenteam. Welkom!

Belangerijk!

Soms komen patiënten te laat of niet opdagen, hierdoor gaan er kostbare plaatsen verloren.
Bij afwezigheid graag tijdig annuleren anders kunnen we genoodzaakt zijn het consult te factureren.

Ter Info!

 

 

Deconventionering artsen 2023

Vanaf 2023 zullen wij niet-geconventioneerd werken. Dit wil zeggen dat wij de vaste tarieven van het RIZIV niet hanteren en dat het remgeld voor de patiënten gemiddeld 4 euro meer zal bedragen. Voor personen in financiële nood zal het remgeld nog steeds 1 euro bedragen ( of zelfs volledig weggelaten worden).

Wij blijven wel het principe toepassen dat u enkel het remgeld dient te betalen.

Belangrijk hierbij is te vermelden dat de huisarts in opleiding wel verplicht is zich aan de vaste tarieven te houden.

 

Start HAIO

Vanaf 1 oktober 2022 start dokter Lennart Verlinden in onze praktijk. Hij zal gedurende 12 maanden zijn opleiding vervolledigen in onze praktijk.

Op het nieuwe jaar en een goede gezondheid!

Beste,
Met grote vreugde melden wij u de opening van Groepspraktijk Atlas.
Eindelijk is het zo ver. Na 10 jaar vriendschap, 9 jaar studies, 3 jaar dromen en 1 jaar hard werken achter de schermen kunnen we op heden jullie verder helpen in onze eigen multidisciplinaire groepspraktijk.

We hopen om samen met jullie te kunnen streven naar goede geneeskunde, dewelke onderbouwd is door wetenschappelijk onderzoek, eenduidige communicatie, gezamenlijke beslissingen en waarin u als patiënt centraal staat.

Hedendaagse geneeskunde bestaat uit verschillende takken met veel subspecialiteiten.  Samenwerkingen tussen verschillende disciplines en zorgverleners rond één patiënt betekent vaak een grote meerwaarde. Wij willen graag het totaalbeeld van de patiënt behouden en jullie in deze groeiende medische wereld begeleiden en bijstaan als huisarts. Hierlangs trachten wij ook in onze eigen praktijk een uitgebreid zorgaanbod te creëren.  

Axelle Nauwelaerts is onze eerste collega. Axelle is een logopediste en meer nog gespecialiseerd in kinderlogopedie. Het team zal de komende jaren blijven groeien, zo kijken wij al uit naar de winter van 2018, want dan vervoegt dokter Charlotte Dickens het team.

Wij staan klaar voor jullie.

Op een gezond 2018!

Julie & Charlotte
—–oprichters Groepspraktijk Atlas