Team 2023-07-17T08:52:36+00:00

Team

Team:

Onze multidisciplinaire groepspraktijk bestaat uit 3 vaste huisartsen ondersteund door een huisarts in opleiding, verpleegkundige en verschillende paramedici.

Maak hieronder kennis met ons jong en dynamisch team.”

Maak kennis

Ik studeerde in 2013 af als basisarts aan de Universiteit Antwerpen. Daarna ben ik meerdere jaren verbonden geweest aan de dienst Thorax- en Vaatheelkunde in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Hier heb ik veel klinische ervaring en chirurgische vaardigheden opgedaan en ben ik enkele jaren actief geweest in het medisch wetenschappelijk onderzoek. In 2018 ben ik aan de specialisatie huisartsgeneeskunde begonnen waarbij ik werkzaam ben geweest in Hoboken en Zoersel. Na mijn afstuderen ben ik nog werkzaam gebleven in Zoersel en te Herenthout voordat ik mij eind 2022 permanent verbonden heb aan deze groepspraktijk.

Als huisarts hoop ik vooral de nood van de patiënt op medisch en persoonlijk vlak te kunnen verenigen.

Bijzondere intersses: kinder- en zuigelingenzorg; Vaatproblemen en wondzorg; kleine heelkunde; duizeligheid (vertigo)

MAAK ONLINE AFSPRAAK

Dr. Marie Coenen

Dr. Marie Coenen volgde haar opleiding tot arts aan de KULeuven en werkt sinds 2010 als huisarts in Berlaar. Zij koos voor huisartsgeneeskunde omwille van de alomvattende benadering van de patiënt en de grote afwisseling qua leeftijd en aandoeningen.

Naast haar functie als huisarts werkt ze ook als coördinerend en raadgevend arts in een rusthuis en is ze vast bestuurslid van de huisartsenkring en ELZ.

Bijzondere interesse binnen de huisartsgeneeskunde zijn ouderenzorg en zorg rond het levenseinde.

MAAK ONLINE AFSPRAAK

In 2008 startte ik mijn studies geneeskunde aan de universiteit van Hasselt. Drie mooie jaren werden afgesloten met een buitenlandse stage naar India samen met Dr. Dickens. We leefden er zes weken lang tussen de lokale inwoners en waren werkzaam als vrijwilligers in een ruraal hospitaaltje. Hier hebben we elkaar doorgrond als vriendinnen, maar ook als collega’s. Een boeiende reis, waar we nog graag op terugblikken. Ik rondde vervolgens mijn Masteropleiding af aan de KULeuven. Wederom gebeten door de internationale samenwerking met artsen en diverse culturen, deed ik één van mijn stages in het buitenland. Ditmaal niet in ontwikkelingsgebied, maar wel binnen Europa, meer bepaald in Malta.

Mijn keuze voor huisartsengeneeskunde was een zeer bewuste. Zo krijg je als huisarts de kans om vanuit een wetenschappelijk kader, zeer betrokken te zijn bij de patiënt. Bovendien sluiten de vele facetten die de huisartsengeneeskunde rijk is, nauw aan bij mijn brede interesse in de geneeskunde en mijn persoonlijke waarden.

Bijzondere interesses, bijkomende stages of behaalde credits : Kinder- en zuigelingenzorg (Kind en Gezin) / kinderpsychiatrie / zwangerschapsopvolging / tropische geneeskunde / elektrocardiografie / palliatieve zorg / dermatologie / kleine heelkunde.

MAAK ONLINE AFSPRAAK

Ik studeerde af in 2001 als vroedvrouw. Na een aanloopperiode op geriatrie begon ik in januari 2002 als vroedvrouw op de kraamafdeling/verloskamer van het Imeldaziekenhuis in Bonheiden te werken. Aangezien diabetes altijd mijn bijzondere interesse heeft gehad, heb ik in 2017 de sprong gewaagd en ben als diabeteseducator bij de kinderconventie gaan werken in het UZA.

Ik heb hiervoor ook de opleiding diabeteseducator gevolgd. Ondanks het feit dat ik graag met kinderen werk,  miste ik het contact met volwassenen. Om die reden ben ik de opleiding VIHp gaan volgen, verpleegkundige in de huisartsenpraktijk aan de UAntwerpen.

Uiteraard blijft diabetes mijn grote passie maar ik hoop ook om naast de kleine verpleegkundige taken mijn steentje te kunnen bijdragen in de algemene preventie in de geneeskunde.

Wie kan bij mij terecht?

Iedereen die nadenkt over rookstop.
Jij ook? Proficiat! Dat is stap 1. En je bent niet alleen! Bijna 70% van alle rokers wil graag stoppen met roken.
Extra hulp is altijd welkom.

Een tabakoloog of rookstopbegeleider kan jou helpen om je poging alle kansen te geven.

Hij heeft ervaring met kandidaat-rookstoppers, rokers, ex-rokers en herval.
Of het nu gaat over klassieke sigaretten, vapen, cannabis, kauwtabak, …
De tabakoloog is dé rookstopspecialist.

Wat doe ik niet?

met de vinger wijzen – jou proberen repareren – je aan een rookstopmachine hangen – je overladen met zaken die je al weet over roken zoals de nadelige effecten.

Als logopediste richt ik mij op het onderzoeken en behandelen van kinderen en jongeren met spraak-, taal- en leerproblemen en oro-myofunctionele moeilijkheden (afwijkende mondgewoonten).
Ik ben reeds enkele jaren werkzaam als zelfstandige logopediste in Berlaar alsook in een multidisciplinaire groepspraktijk in Edegem.

Er wordt gestart met een intakegesprek waarbij de moeilijkheden en de factoren die de problemen versterken worden nagegaan. Tijdens dit eerste gesprek krijgt u ook praktische informatie over het onderzoek, de terugbetalingsmogelijkheden en logopedische therapie.

Daarna wordt er een logopedisch onderzoek afgenomen om de problematiek gedetailleerd in kaart te brengen. Na het onderzoek wordt een verslag opgemaakt waarin de resultaten worden beschreven en een specifiek handelingsplan wordt voorgesteld.

Elke aanmelding wordt met de nodige zorg en aandacht behandeld. Het welbevinden van het kind staat altijd centraal.

MAAK ONLINE AFSPRAAK

Reeds van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in voeding. Lekker eten en een gezonde levensstijl stonden steeds centraal. Verder sprak ook de gezondheidssector mij enorm aan. Mensen helpen en het daaruitvloeiende sociaal contact zijn voor mij van groot belang.

Vanuit deze interesses ben ik dan ook aan mijn opleiding Voedings- en dieetkunde gestart. Dit aan de Artesis Plantijn Hogeschool te Antwerpen. Na het opdoen van zowel wetenschappelijke kennis als praktijkervaring tijdens mijn stages, studeerde ik in 2017 af als gediplomeerd diëtiste.

Hierna ging ik me verder verdiepen en behaalde ik mijn postgraduaat diabeteseducator aan de Thomas More Hogeschool te Lier.

Ik blijf graag op de hoogte van de laatste nieuwe ontwikkelingen en volgt daarom regelmatig bijscholingen op vlak van gezondheid, voeding en beweging.

Als zelfstandige diëtiste ben ik erkend door het RIZIV en lid van de Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten en de Diabetesliga.

MAAK ONLINE AFSPRAAK

Is in 2022 afgestudeerd als arts aan de Universiteit van Leuven en zal zijn eerste jaar van zijn specialisatie in de huisartsgeneeskunde in onze praktijk afleggen.

Als huisarts-in-opleiding (HAIO) is hij volwaardig arts maar bieden we hem de kans om nog waar nodig te kunnen aftoetsen en vanuit onze ervaring bij te leren. Wij hebben alle vertrouwen erin dat onze patiënten bij hem in goede handen zijn en zijn blij dat hij zich tot en met september 2023 deel uitmaakt van ons team.